Ing. Michal Kolárik


Oblasti odborného záujmu

  • Deep learning
  • Dátová analytika
  • Programovací jazyk R
  • Programovací jazyk Python
  • Cloud technológie

O Mne

Som interným doktorandom na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v odbore Hospodárska informatika. Mojim školiteľom je Prof. Ing. Ján Paralič, PhD. Téma mojej dizertačnej práce je: Vybrané aspekty vysvetliteľnosti modelov umelej inteligencie pre medicínske účely.

  • V roku 2018 som ukončil 1.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s bakalárskou prácou na tému Integrácia a nasadenie Big data technológií na cloudových platformách pod vedením   Ing. Martin Sarnovský, PhD.. 
  • V roku 2020 som ukončil 2.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s diplomovou prácou na tému Metódy adaptívneho učenia na dynamických dátach pod vedením  Ing. Martin Sarnovský, PhD.. 

Výučba zimný semester

Základy algoritmizácie a programovania

zimný semester, 1.Bc

Výučba letný semester

Jazyky pre dátovú analytiku

Publikácie

Projekty

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

link

Top